Nokia 5228 - Piekļuves punktu grupu izveide

background image

Piekļuves punktu grupu izveide

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi.
Dažas programmas tīkla savienojumu izveidei ļauj izmantot piekļuves punktu

grupas.
Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido

savienojumu ar tīklu, iespējams izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves

punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks

lietoti.
Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu, izvēlieties Iespējas > Pārvaldīt >

Jauns mērķis.

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

86

background image

Lai piekļuves punktus pievienotu piekļuves punktu grupai, izvēlieties grupu un

Iespējas > Jauns piekļuves punkts. Lai kopētu esošu piekļuves punktu no citas

grupas, izvēlieties grupu, pieskarieties atbilstošajam piekļuves punktam, ja tas jau

nav atzīmēts, un izvēlieties Iespējas > Kārtot > Kopēt uz citu mērķi.
Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā, izvēlieties Iespējas > Kārtot >

Mainīt prioritāti.