Nokia 5228 - Savienojumi ar datoru

background image

Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides

un datu sakaru programmām. Ar programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams,

piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.
Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties Ovi Suite režīms.
Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā

www.ovi.com.