Nokia 5228 - Sinhronizācija

background image

Sinhronizācija

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Datu pārsūtīš. >

Sinhronizācija.
Programma Sinhronizācija ļauj sinhronizēt piezīmes, kalendāru, īsziņas, multiziņas,

pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā

datorā vai internetā.
Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.
Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi.

Savienojumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

88

background image

Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais

sinhronizācijas profils. Lai mainītu profilu, pieskarieties sinhronizācijas objektam,

lai to iekļautu profilā vai lai to neiekļautu.
Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus, izvēlieties Iespējas. un vajadzīgo iespēju.
Lai sinhronizētu datus, izvēlieties Iespējas > Sinhronizācija. Lai atceltu

sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, izvēlieties Atcelt.