Nokia 5228 - Tīkla uzstādījumi

background image

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Operatora izvēle — izvēlieties Automātiski, lai liktu ierīcei atrast kādu no

pieejamajiem tīkliem, vai Manuāli, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta.

Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls

un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt

viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.

Šūnas info parādīšana — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota

mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network —

MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.