Nokia 5228 - Pieskāriena ievades uzstādījumi

background image

Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade.
Lai mainītu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm

iespējām:
Rokraksta trenēšana — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu.

Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām

valodām.

Rakstības valoda — lai noteiktu, kuras valodai raksturīgās rakstzīmes jūsu

rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota virtuālā tastatūra.

Rakstīšanas ātrums — lai izvēlētos rakstīšanas ātrumu.

Palīglīnija — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīglīniju.

Palīglīnija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto.

Irbuļa līnijas platums — lai izvēlētos ar irbuli rakstītā teksta līnijas platumu.

Rakstīšanas krāsa — lai izvēlētos ar irbuli rakstītā teksta krāsu.

Pielāgotā meklēšana — lai aktivizētu pielāgoto meklēšanu.

Skārienekrāna kalibrācija — lai kalibrētu skārienekrānu.

Teksta rakstīšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

45

background image

6. Kontakti

Kontaktinformāciju, tādu kā tālruņa numurus, mājas adreses vai kontaktu e-pasta

adreses, iespējams saglabāt un atjaunināt. Varat kontaktam pievienot personisko

zvana signālu vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, ar kuru

palīdzību iespējams sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas daudziem adresātiem vienlaicīgi.
Lai atvērtu kontaktu sarakstu, sākuma ekrānā atkarībā no sākuma ekrāna motīva