Nokia 5228 - Rokraksts

background image

Rokraksts

Rokraksta atpazīšanas atbalstītās ievades metodes un valodas var atšķirties

atkarībā no reģiona un var nebūt pieejamas visām valodām.
Lai aktivizētu rokraksta režīmu, izvēlieties

>

Rokraksts.

Rakstiet teksta ievades laukumā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm

atstājiet mazas atstarpes.
Lai ierīcei iemācītu sava rokraksta stilu, izvēlieties > Rokraksta trenēšana. Šī

iespēja nav pieejama visām valodām.
Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus, kā jūs to parasti

darītu. Lai atlasītu ciparu režīmu, izvēlieties . Lai ievadītu rakstzīmes, kas nav

latīņu, izvēlieties atbilstošo ikonu, ja tāda ir pieejama.
Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās tā, kā to

darāt parasti, vai izvēlieties un vajadzīgo rakstzīmi.
Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ,

novelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu).
Lai ievietotu atstarpi, novelciet uz priekšu (sk. 2. attēli).

Teksta rakstīšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

42