Nokia 5228 - Ātrā teksta ievade

background image

Ātrā teksta ievade

Lai ievadītu vārdu, kad ir aktivizēta ātrā teksta ievade, katram vārda burtam

izvēlieties vienu cipara taustiņu. Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu,

kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.
1. Lai visiem ierīces teksta redaktoriem aktivizētu ātro teksta ievadi, izvēlieties

>

Aktivizēt ātro ievadi.

2. Uzrakstiet vārdu. Piem., lai uzrakstītu vārdu "Nokia", kad ir izvēlēta angļu

valodas vārdnīca, izvēlieties 6, lai uzrakstītu burtu N, 6 — burtu o, 5 — burtu k,

4 — burtu i un 2 — burtu a.

Teksta rakstīšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

44

background image

Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.

3. Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais vārds. Ja

vārda nav vārdnīcā, izvēlieties Ierakstīt, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo

teksta ievadi, un izvēlieties Labi.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme ?, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu

vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un

izvēlieties Labi.

4. Lai ieliktu pieturzīmi, izvēlieties *.
5. Lai ieliktu atstarpi, izvēlieties 0.