Nokia 5228 - Tradicionālā teksta ievade

background image

Tradicionālā teksta ievade

Atkārtoti pieskarieties ciparu taustiņiem (1-9), līdz parādās vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā redzams uz taustiņa.
Ja nākamais burts ir piesaistīts tam pašam taustiņam, kam piesaistīts pašreizējais

burts, gaidiet, kamēr parādās kursors (vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai beigtu

taimauta periodu), un ievadiet burtu.
Lai ieliktu atstarpi, pieskarieties 0. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu, trīs

reizes pieskarieties 0.