Nokia 5228 - Virtuālā tastatūra

background image

Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (Burtciparu tastatūra), iespējams ievadīt

rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruņa tastatūru ar cipariem uz

taustiņiem.

1 — Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (Burtciparu tastatūra).
2 — Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas

komandas, kā Aktivizēt ātro ievadi un Rakstības valoda. Lai pievienotu

emocijzīmi, izvēlieties Ievietot emocijzīmi.
3 — Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai

deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties

starp burtu un ciparu režīmiem.

Teksta rakstīšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

43

background image

4 — Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades

režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un

tiek atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras atkarībā no tā, vai ir

aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensora uzstādījumi).
5 — Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.
6 — Atpakaļatkāpe
7 — Cipari
8 — Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.
9 — Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades

režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.