Nokia 5228 - Virtuālā tastatūra

background image

Virtuālā tastatūra

Virtuālo tastatūru var izmantot ainavas režīmā.
Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties

>

Pilnekrāna QWERTY.

Ja virtuālo tastatūru izmantojat pilnekrāna režīmā, taustiņus varat izvēlieties ar

pirkstiem.

1 — Aizvērt – lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
2 — Ievades izvēlne – lai atvērtu skārienievades iespēju izvēlni un piekļūtu tādām

komandām, kā Rakstības valoda. Lai pievienotu emocijzīmi, izvēlieties Ievietot

emocijzīmi.
3 — Virtuālā tastatūra
4 — Pārslēgšanas taustiņš un burtslēgs – lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar

mazajiem, vai otrādi, izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai

aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz. Līnija zem taustiņa norāda, ka

burtslēgs ir aktivizēts.
5 — Burti
6 — Cipari un speciālās rakstzīmes
7 — Diakritiskās zīmes
8 — Atstarpe

Teksta rakstīšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

41

background image

9 — Pārvietot – lai pārvietotu kursoru.
10 — Atpakaļatkāpe
11 — Ievadīt - lai pārvietotu kursoru uz nākošo rindu vai teksta ievades lauku.

Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta (piem., Web pārlūka Web

adreses laukā tas darbojas kā ikona Atvērt).
12 — Ievades režīms – lai izvēlētos ievades režīmu. Pieskaroties objektam,

pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais.