Nokia 5228 - Aizsargāts saturs

background image

Aizsargāts saturs

Lai pārvaldītu digitālā satura tiesību licences, izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi

un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād. > Aizsargāts saturs.
Digitālā satura tiesību pārvaldība

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

112

background image

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki,

iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights

Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce

var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas

aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra

nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM

programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var

liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras

atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā

arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.
Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam

saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu

tiesības izmantot šo saturu.
Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas,

gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite. Citas

pārsūtīšanas metodes, var nepārsūtīt aktivizācijas atslēgas, kuras nepieciešams

atjaunot kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas būtu iespējams

turpināt izmantot ar OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana

var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.
Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek

zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var

zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek

zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai

saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Dažas aktivizācijas atslēgas var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam

saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.