Nokia 5228 - Balss komandas

background image

Balss komandas

Lai aktivizētu uzlaboto balss komandu izmantošanu programmu un profilu

startēšanai, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu.
Lai ierīces vadība izmantotu uzlabotās balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet

un turiet nospiestu zvanīšanas taustiņu un norunājiet balss komandu. Balss

komanda ir sarakstā parādītais programmas vai profila nosaukums.

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

107

background image

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Balss komandas.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Mainīt komandu — rediģējiet balss komandu uzstādījumus.

Atskaņot — noklausieties sintezēto balss frāzi.

Noņemt balss komandu — noņemiet manuāli pievienoto balss komandu.

Uzstādījumi — regulējiet skaļumu.

Balss kom. apmācība — Atveriet balss komandu apmācību.