Nokia 5228 - Displeja uzstādījumi

background image

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Spilgtums — pielāgojiet ierīces displeja spilgtumu.

Burtu lielums — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.

Sveiciens/logotips — uzstādiet piezīmi vai attēlu, kas tiek parādīts, kad

ieslēdzat ierīci.

Apgaismojuma taimauts — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums

pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.