Nokia 5228 - Drošības modulis

background image

Drošības modulis
Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības

uzstād. > Drošības modulis.
Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no

saraksta.
Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties Iespējas >

Drošības dati.