Nokia 5228 - Sertifikātu pārvaldība

background image

Sertifikātu pārvaldība
Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības

uzstād. > Sertifikātu pārvaldība.
Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes

banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta

konfidenciālas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams

samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un

pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot

programmatūru.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Autorizācijas sertifikāti — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.

Uztic. vietu sertifikāti — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

110

background image

Personiskie sertifikāti — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.

Tālruņa sertifikāti — lai skatītu un rediģētu tālruņa sertifikātus.
Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu

programmatūras izcelsmi.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem

savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas

uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi

nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā

jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir

ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai

“Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai

ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera

sertifikāta parakstu un derīguma periodu.
Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek

parādīts brīdinājums.
Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties Iespējas > Sertifikāta dati. Sertifikāta

derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:
Neuzticams sertifikāts — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis

sertifikāts.

Noildzis sertifikāts — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.

Sertifikāts vēl nav derīgs — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.

Sertifikāts ir bojāts — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar

sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks

tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

111

background image

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uzstādījumus, izvēlieties Iespējas >

Uzticamības uzstādījumi. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar

programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:
Symbian instalēšana: — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian

operētājsistēmas programmas izcelsmi.

Internets: — sertifikāts var apstiprināt serverus.

Progr. instalēšana: — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java programmas

izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties Iespējas > Mainīt uzticamības uzst.