Nokia 5228 - Ierīces atjauninājumi

background image

Ierīces atjauninājumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Ierīces

atjaunin.
Izmantojot programmu Ierīces atjauninājumi, jūs varat izveidot savienojumu ar

serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izveidot jaunus servera

profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt

un pārvaldīt esošos serveru profilus.
Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt

no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie

konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces

programmu izmantotos uzstādījumus.
Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas

uzstādījumus, izvēlieties Iespējas > Serveru profili, profilu un Iespējas > Sākt

konfigurēt.
Lai izveidotu servera profilu, izvēlieties Iespējas > Serveru profili > Iespējas >

Jauns servera profils.
Lai dzēstu servera profilu, izvēlieties profilu un Iespējas > Dzēst.