Nokia 5228 - Papildierīču uzstādījumi

background image

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Papildierīces.
Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.
Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:
Noklusētais profils — uzstādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi,

kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.

Automātiskā atbilde — uzstādiet, lai ierīce uz ienākošu zvanu atbildētu

automātiski pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uzstādījums ir Vienreiz iepīkstas

vai Klusums, automātiskā atbilde tiek deaktivizēta.

Apgaismojums — uzstādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek

ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.