Nokia 5228 - Paziņojumu indikatori

background image

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Brīd. Indikatori.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties Gaid. rež.

indik v.. Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš

periodiski iegaismojas.

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

113

background image

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties Brīdinājuma

indikators. Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz

definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem

zvaniem vai nelasītām ziņām.