Nokia 5228 - Programmu uzstādījumi

background image

Programmu uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Progr. uzstād.
Programmu uzstādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu

uzstādījumus.
Tāpat, lai rediģētu uzstādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties Iespējas >

Uzstādījumi.

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

108