Nokia 5228 - Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

background image

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Rūpnīcas

uzstādījumi
Dažiem no uzstādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to paveiktu,

nepieciešams bloķēšanas kods.
Pēc vērtību atjaunošanas, ierīces ieslēgšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Dokumenti un faili netiek ietekmēti.