Nokia 5228 - Valodas uzstādījumi

background image

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Valoda.
Lai mainītu ierīces valodu, izvēlieties Tālruņa valoda.
Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties Rakstības valoda.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties Ātrā teksta ievade.