Nokia 5228 - Zvanu liegumi

background image

Zvanu liegumi

Zvanu liegums (tīkla pakalpojums) ļauj ierobežot no ierīces veiktos vai ierīcē

saņemtos zvanus. Piemēram, iespējams aizliegt visus izejošos starptautiskos vai

ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama

pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.
Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu liegumi.
Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi,

slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē

ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta

zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

115

background image

Balss zvanu liegumi

Izvēlieties vajadzīgo lieguma iespēju un Aktivizēt, Deaktivizēt vai Noteikt

statusu. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

19. Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta

lapas Web vietā www.nokia.com/support.

J: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

A: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu,

sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī

neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Informāciju

par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta

pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu

sniedzējam.

J: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

A: Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Nospiediet un turiet programmas ikonu,

un izvēlieties Iziet.

J: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs.

J: Kāpēc, ieslēdzot ierīci, ekrānā ikreiz parādās trūkstoši, blāvi vai

spilgti punkti?

A: Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseļi vai

punkti, kas paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par

defektu.