Nokia 5228 - Zvanu pāradresācija

background image

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pāradres..
Zvanu pāradresācija ļauj pāradresēt ienākošos zvanus uz balss pastkasti vai citu

tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu

sniedzēju.
1. Izvēlieties pāradresējamo zvanu veidu un pāradresācijas iespēju. Piem., lai

pāradresētu visus balss zvanus, izvēlieties Balss zvani > Visi balss zvani.

2. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties Aktivizēt.
3. Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties Uz balss pastkasti.
4. Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruņa numuru, izvēlieties Uz citu numuru un

ievadiet numuru vai izvēlieties Atrast, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu

numuru.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas Ja visi zvani ir

pāradresēti, sākuma ekrānā tiek parādīts

.