Nokia 5228 - Zvanu uzstādījumi

background image

Zvanu uzstādījumi

Izmantojot zvanu uzstādījumus, ierīcē var noradīt konkrētu zvanu uzstādījumus.
Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvans.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Sūtīt savu numuru — izvēlieties , lai parādītu savu tālruņa numuru personai,

kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat

vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties Nosaka tīkls (tīkla pakalpojums).

Zvanu gaidīšana — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par zvana laikā ienākošajiem

zvaniem (tīkla pakalpojums), vai pārbaudītu, vai šī funkcija ir aktivizēta.

Atteikt zvanu ar ziņu — lai nosūtītu īsziņu, kas informē zvanītāju, kāpēc

nevarat atbildēt uz zvanu, kad atsakāt to.

Ziņas teksts — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.

Autom. pārzvanīšana — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanīšanu (maks. 10 reizes)

pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanīšanu,

nospiediet beigu taustiņu.

Rādīt sarunas ilgumu — lai sarunas laikā parādītu sarunas ilgumu.

Info pēc zvana — lai pēc sarunas beigām parādītu sarunas ilgumu.

Ātrie numuri — aktivizējiet ātros numurus.

Atbilde ar jebkuru taust. — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.

Izmantotā līnija — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad,

ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas.

Izvēlieties, kuru tālruņa līniju gribat izmantot zvanīšanai un īsziņu sūtīšanai.

Neatkarīgi no izvēlētās līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties

2. līnija un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir

izvēlēta 2. līnija, sākuma ekrānā tiek parādīts .

Uzstādījumi

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

114

background image

Līnijas maiņa — lai liegtu tālruņa līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to

nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Pieejamās iespējas var atšķirties.