Nokia 5228 - Otrreizējā pārstrāde

background image

Otrreizējā pārstrāde

Pēc ierīces ekspluatācijas laika beigām visus tās materiālus var

pārstrādāt par materiāliem un enerģiju. Nokia sadarbojas ar saviem

partneriem programmas mēs: pārstrādājam ietvaros, lai garantētu

pareizu atbrīvošanos no ierīces un atkārtotu tās izmantošanu.

Informāciju par veco Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādāšanu sk.

Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle (ja

lietojat mobilo ierīci), vai sazinieties ar Nokia centru.
Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu

vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.
Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora,

iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un

elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika

beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir spēkā Eiropas Savienībā.

Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves

atkritumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām,

apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.