Nokia 5228 - E-pasta pakalpojums

background image

E-pasta pakalpojums

Nokia ierīcē pieejamais e-pasta pakalpojums automātiski pārsūta e-pastu no esošās

e-pasta adreses uz ierīci. Jums iespējams lasīt un sakārtot savas e-pasta ziņas un

atbildēt uz tām, esot ceļā. Pakalpojums darbojas ar vairākiem interneta e-pasta

pakalpojumu sniedzējiem, ko bieži izmanto privātajam e-pastam. Lietojot

pakalpojumu, var tik piemērota maksa par datiem. Informāciju par iespējamajām

izmaksām jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Ziņapmaiņa

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

53

background image

E-pasta uzstādīšana Nokia ierīcē

1. Izvēlieties Izvēlne > Progr. > Uzst. vednis.
2. Pirmoreiz atverot uzstādīšanas vedni, pēc pakalpojumu sniedzēja uzstādījumu

norādīšanas tiek prasīts norādīt e-pasta uzstādījumus. Ja iepriekš esat lietojis

uzstādījumu vedni, izvēlieties E-pasta uzstādīš..

3. Piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, lai aktivizētu e-pasta pakalpojumu.
Plašāku informāciju skatiet Web vietā nokia.com/messaging.