Nokia 5228 - Pakalpojumu komandas

background image

Pakalpojumu komandas

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Pakalpojumu komandas.
Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt

pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD

komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis

pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.