Nokia 5228 - E-pasta uzstādījumu noteikšana

background image

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un Pastkaste.
Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir nepieciešams norādīt derīgu interneta piekļuves

punktu (internet access point — IAP) un pareizi definēt e-pasta uzstādījumus.
Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta

pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.
Ja izvēlaties Ziņapmaiņa > Pastkaste un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek

piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu izveidošanu, izmantojot

pastkastes vedni, izvēlieties Sākt.
Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste

programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas

pastkastes.