Nokia 5228 - E‑pasta ziņu dzēšana

background image

Epasta ziņu dzēšana

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un pastkasti.
Lai ierīcē dzēstu e-pasta ziņas saturu, saglabājot to attālajā pastkastē, izvēlieties

Iespējas > Dzēst > Tikai no tālruņa.
Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastes e-pasta ziņu iesākumi. Pat ja tiek izdzēsts

ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī

iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attālajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs

savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal

izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.
Lai dzēstu e-pasta ziņu no ierīces un attālās pastkastes, izvēlieties Iespējas >

Dzēst > No tālruņa un servera.
Lai atceltu dzēšanai atzīmētas e-pastas ziņas, kuru dzēšana ierīcē un serverī

paredzēta nākošā savienojuma laikā ( ), izvēlieties Iespējas > Atjaunot.