Nokia 5228 - E‑pasta ziņu ielāde

background image

Epasta ziņu ielāde

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un pastkasti.
Ja esat bezsaistē, izvēlieties Iespējas > Veidot savienojumu, lai atvērtu

savienojumu ar attālo pastkasti.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga

programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
1. Ja ir izveidots savienojums ar attālu pastkasti, izvēlieties Iespējas > Ielādēt

e-pastu > Jauno, lai ielādētu visas jaunās ziņas, Izvēlēto, lai ielādētu tikai

izvēlētās ziņas, vai Visu, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.
Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties Atcelt.

2. Lai aizvērtu savienojumu un skatītu e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties

Iespējas > Atvienoties.

3. Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat

bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

Lai apskatītu e-pasta pielikumus, atveriet ziņu un izvēlieties ar atzīmēto

pielikuma lauku. Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties Iespējas > Ielādēt.
Lai ielādētu e-pasta ziņas automātiski, izvēlieties Iespējas > E-pasta

uzstādījumi > Automātiskā ielāde.
Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu

datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai

saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu

sniedzēju.

Ziņapmaiņa

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

55