Nokia 5228 - SIM kartē esošo ziņu apskate

background image

SIM kartē esošo ziņu apskate

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > SIM ziņas.
Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.
1. Izvēlieties Iespējas > Atzīmēt/noņemt atzīmi > Atzīmēt vai Atzīmēt visu,

lai atzīmētu ziņas.

2. Izvēlieties Iespējas > Kopēt. Tiek atvērts mapju saraksts.
3. Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties mapi. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.