Nokia 5228 - Tērzēšanas sākšana

background image

Tērzēšanas sākšana

Izvēlieties Izvēlne > Programmas > Tērzēšana.
1. Izvēlieties pakalpojumu(s), kuru(s) vēlaties izmantot tērzēšanai, un pēc tam

izvēlieties Turpināt.
Varat pierakstīties un tērzēt vairākos pakalpojumos vienlaikus. Katrā

pakalpojumā ir jāpierakstās atsevišķi.

2. Savā kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru tērzēt.

Vienlaikus varat sarakstīties ar vairākiem kontaktiem.

Papildinformācijas iegūšana — Izvēlieties iespēju ikonu un atbilstošo iespēju.

8. Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot sākuma ekrānu, signālus vai motīvus.

Ierīces izskata maiņa

Izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Personiski > Motīvi.
Motīvus var izmantot, lai mainītu displeja izskatu, piem., fona attēlu vai galvenās

izvēlnes izkārtojumu.
Lai mainītu visu ierīces programmu motīvu, izvēlieties Vispārīgi. Lai apskatītu

motīvu, pirms to aktivizēt, ritiniet līdz motīvam un gaidiet dažas sekundes. Lai

aktivizētu motīvu, izvēlieties Iespējas > Uzstādīt. Aktīvais motīvs ir apzīmēts ar

.