Nokia 5228 - Ziņu saņemšana

background image

Ziņu saņemšana

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iesūtne.
Mapē Iesūtne apzīmē nelasītu īsziņu, — nelasītu multiziņu, — nelasītu

audioziņu un — ar Bluetooth savienojumu saņemtus datus.
Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts un 1 jauna ziņa. Lai atvērtu ziņu,

izvēlieties Rādīt. Lai mapē Iesūtne atvērtu ziņu, izvēlieties ziņu. Lai atbildētu uz

saņemtu ziņu, izvēlieties Iespējas > Atbildēt.