Nokia 5228 - Īsziņu uzstādījumi

background image

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Īsziņa.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Īsziņu centri — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.

Lietotais īsziņu centrs — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu

īsziņas.

Rakstzīmju kodējums — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma

sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties Daļējs nodrošinājums

Saņemt atskaiti — izvēlieties, vai tīklam jānosūta jūsu ziņu piegādes atskaites

(tīkla pakalpojums).

Ziņapmaiņa

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

58

background image

Ziņas derīgums — izvēlieties, cik ilgi ziņu centrs atkārto ziņas sūtīšanu, ja

pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt

derīguma perioda laikā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Ziņa nosūtīta kā — Lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas citos

formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamais savienojums — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.

Atb. pa to pašu centru — izvēlieties, vai atbildes ziņa jāsūta, izmantojot tā paša

īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).