Nokia 5228 - Multiziņu uzstādījumi

background image

Multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Multiziņa.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Attēla lielums — lai noteiktu attēla lielumu multiziņā.

MMS izveides režīms — Ja izvēlaties Uzraudzīts, ierīcē tiek parādīts

paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja

izvēlaties Ierobežots, ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu

iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties Brīvs.

Lietotais piekļuves p. — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā

ieteicamais savienojums.

Multivides ielāde — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai

mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties Autom. mājas tīklā. Ārpus

mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multiziņa ir ielādējama

no multiziņu centra. Ja izvēlaties Vienmēr automātiski, ierīce automātiski

izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan

ārpus tā. Izvēlieties Manuāli, lai multiziņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai

Izslēgta, lai aizliegtu jebkādu multiziņu saņemšanu. Automātiska ielāde var

netikt atbalstīta visos reģionos.

Atļaut anonīmas ziņas — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

Saņemt reklāmas — lai saņemtu multiziņu reklāmas (tīkla pakalpojums).

Saņemt atskaites — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tīkla

pakalpojums).

Ziņapmaiņa

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

59

background image

Liegt sūtīt atskaites — lai aizliegtu ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes

atskaites.

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārto ziņas sūtīšanu, ja

pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā

laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla

atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt

uzticama.