Nokia 5228 - Ziņu rakstīšana un sūtīšana

background image

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties Izvēlne > Ziņapmaiņa.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga

programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
Lai būtu iespējams izveidot multiziņu vai rakstīt pastu, vispirms ir jānorāda pareizi

savienojuma uzstādījumi.
Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz

limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.
Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas.

Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.
Pasta ziņu lieluma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja

mēģināt nosūtīt pasta ziņu, kas pārsniedz pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa

paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu.

Pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem

mēģinājumiem nosūtīt pastu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu.

Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.
Ziņapmaiņai nepieciešami tīkla pakalpojumi.
Īsziņas vai multiziņas sūtīšana — Izvēlieties Jauna ziņa.
Audioziņas vai pasta ziņas sūtīšana — Izvēlieties Iespējas > Izveidot ziņu un

attiecīgo iespēju.
Adresātu vai to grupu izvēle kontaktu sarakstā — Rīkjoslā izvēlieties .
Numura vai pasta adreses manuāla ievadīšana — Pieskarieties laukam Kam.
Pasta vai multiziņas tēmas ievadīšana — Ierakstiet to laukā Tēma. Ja lauks Tēma

nav redzams, izvēlieties Iespējas > Ziņu iesākumu lauki, lai mainītu parādītos

laukus.

Ziņapmaiņa

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

51

background image

Ziņas rakstīšana — Pieskarieties ziņas laukam.
Objekta pievienošana ziņai vai pastam — Izvēlieties un attiecīgo satura tipu.

Ziņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multiziņu.
Ziņas vai pasta nosūtīšana — Izvēlieties

vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas

tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt

atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu

valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo

rakstzīmju limits.