Nokia 5228 - Žurnāls

background image

Žurnāls

Programmā Žurnāls tiek glabāta informāciju par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce

reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas

un ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojuma sniedzamības zonā.

Zvanu veikšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

38