Nokia 5228 - Pēdējie zvani

background image

Pēdējie zvani

Izvēlieties Izvēlne > Žurnāls un Pēdējie zvani.
Lai apskatītu neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties Neatbildētie

zv., Saņemtie zvani vai Izsauktie numuri.

Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet

zvanīšanas taustiņu.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

Zvanīt — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.

Izveidot ziņu — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.

Atvērt kontaktus — lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
Sagl. pie kontaktiem — lai pēdējo zvanu sarakstā iezīmētu tālruņa numuru

saglabātu pie kontaktiem.

Nodzēst sarakstu — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.

Dzēst — lai izvēlētajā sarakstā izdzēstu iezīmēto notikumu.

Uzstādījumi — lai izvēlētos Žurnāla ilgums un laika periodu, kuru sakaru

informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties Bez žurnāla, žurnālā netiek

saglabāta nekāda informācija.