Nokia 5228 - Pakešdati

background image

Pakešdati

Izvēlieties Izvēlne > Žurnāls.
Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc

nosūtīto un saņemto datu apjoma. Lai noskaidrotu pakešdatu savienojumu laikā

nosūtīto vai saņemto datu apjomu, izvēlieties Datu skaitītājs > Visi nosūt. dati

vai Visi saņ. dati.
Lai nodzēstu gan nosūtīto, gan saņemto informāciju, izvēlieties Iespējas >

Nodzēst skaitītājus. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Zvanu veikšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

39