Nokia 5228 - Visu sakaru notikumu pārraudzība

background image

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Izvēlieties Izvēlne > Žurnāls.
Lai atvērtu vispārīgo žurnālu, kurā var pārraudzīt visus ierīcē reģistrētos balss

zvanus, īsziņas vai datu savienojumus, izvēlieties vispārīgā žurnāla cilni

.

Pakārtotie notikumi, tādi kā pa daļām nosūtītas īsziņas un pakešdatu savienojumi,

tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multiziņu centru

vai Web lapām tiek rādīti kā pakešdatu savienojumi.
Lai redzētu, cik daudz datu tika pārsūtīts un cik ilgi tika uzturēts noteikts pakešdatu

savienojums, ritiniet līdz ienākošajam vai izejošajam notikumam ar atzīmi GPRS un

izvēlieties Iespējas > Skatīt.
Lai kopētu tālruņa numuru no žurnāla starpliktuvē un, piemēram, ielīmētu to īsziņā,

izvēlieties Iespējas > Lietot numuru > Kopēt.
Lai filtrētu žurnālu, izvēlieties Iespējas > Filtrs un filtru.
Lai uzstādītu žurnāla ilgumu, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi > Žurnāla

ilgums. Ja izvēlaties Bez žurnāla, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu

piegādes atskaites tiek neatgriezeniski izdzēstas.

5. Teksta rakstīšana

Burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes iespējams ievadīt vairākos atšķirīgos veidos.

Ekrāna tastatūra nodrošina iespēju ievadīt rakstzīmes, pieskaroties tām ar

pirkstiem vai irbuli. Rokraksta atpazīšana sniedz iespēju rakstīt rakstzīmes tieši uz

ekrāna, izmantojot irbuli kā pildspalvu. Rokraksta atpazīšana, iespējams, nav

pieejama visās valodās.