Nokia 5228 - Zvana ilgums

background image

Zvana ilgums

Izvēlieties Izvēlne > Žurnāls.
Lai skatītu pēdējā zvana un veikto un saņemto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties

Zvanu ilgums.