Nokia 5228 - Numura izsaukšana ar balsi

background image

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi. Lai noklausītos sintezēto balss

frāzi, izvēlieties kontaktu un Iespējas > Balss frāzes dati. Ritiniet līdz kontakta

datiem un izvēlieties Iespējas > Atskaņot balss frāzi.

Zvanīšana, izmantojot balss frāzi

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt

apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss

izsaukuma iespēju.
Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss

frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.
1. Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet

zvanīšanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet

numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.

2. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums Tagad runājiet. Skaidri

izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.

3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā

un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties

Iziet.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura

veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruņa.