Nokia 5228 - Tālruņa numura ātrā izsaukšana

background image

Tālruņa numura ātrā izsaukšana

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanīšana >

Zvans > Ātrie numuri.
1. Lai piešķirtu tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, izvēlieties Izvēlne >

Uzstādījumi un Zvanīšana > Ātrie numuri.

2. Dodieties līdz taustiņam, kuram jāpiešķir tālruņa numurs, un izvēlieties

Iespējas > Piešķirt.
Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.

Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, izvēlieties Tālrunis un taustiņu, kuram ir piešķirts

numurs, un tad nospiediet zvanīšanas taustiņu.
Lai sākuma ekrānā veiktu zvanu, kad ir aktivizēti ātrie zvani, izvēlieties Tālrunis un

tad atlasiet un turiet nospiestu taustiņu, kuram ir piešķirts numurs.