Nokia 5228 - Zvanu gaidīšana

background image

Zvanu gaidīšana

Zvana laikā var atbildēt uz citu zvanu.
Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu (tīkla pakalpojums), izvēlieties Izvēlne >

Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvans > Zvanu gaidīšana.
1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek

aizturēts.

2. Lai veiktu maiņu starp diviem zvaniem, izvēlieties Iespējas > Apmainīt.
3. Lai beigtu aktīvu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

37

background image

4. Lai pārtrauktu abus zvanus, izvēlieties Iespējas > Beigt visus zvanus.