Nokia 5228 - Пристапете во менито

background image

Пристапете во менито

За да пристапите во менито, притиснете го мени копчето.
За да отворите апликација или папка во менито, одберете го објектот.