Nokia 5228 - Примање пораки

background image

Примање пораки

Одберете Menu > Messaging и Inbox.
Во папката за дојдовни пораки, означува непрочитана порака,

непрочитана мултимедиа порака, непрочитана аудио порака, i примени

податоци преку Bluetooth конективност.
Кога ќе примите порака, и 1 new message се прикажува во домашната

мрежа. За да го отворите пораката, одберете Show. За да отворите порака во

папката на дојдовни пораки, одберете ја пораката. За да одговорите на

примена порака, одберете Options > Reply.