Nokia 5228 - Услужни команди

background image

Услужни команди

Одберете Menu > Messaging и Options > Service commands.
Со услужните команди (мрежна услуга) можете да внесете и испраќате услужни

барања (исто така познати како USSD команди), како што се команди за

активација за мрежни услуги, до Вашиот оператор. Оваа услуга може да не е

достапна за сите региони.