Nokia 5228 - Berichten op een SIM-kaart bekijken

background image

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Selecteer Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten.
Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat

kopiëren.
1. Selecteer Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren of Alles markeren

om berichten te markeren.

2. Selecteer Opties > Kopiëren. Er verschijnt een lijst met mappen.
3. Selecteer een map om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te

bekijken.

Berichten

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

60