Nokia 5228 - Apparaten koppelen

background image

Apparaten koppelen

Selecteer Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.
Als u compatibele apparatuur aan uw apparaat wilt koppelen en uw gekoppelde

apparatuur wilt weergeven, opent u het tabblad Gekoppelde apparaten.

Connectiviteit

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

96

background image

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek

met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken.

Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de

fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.
1. Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u Opties > Nw gekoppeld

apparaat. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.

2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet

ook op het andere apparaat worden ingevoerd.

3. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw

apparaat verbonden. Als dat niet het geval is en u wilt met een accessoire

verbinden, selecteert u Opties > Verb. met audioapparaat.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool in de lijst met

apparaten.
Als u een apparaat als geautoriseerd of niet-geautoriseerd wilt instellen, kiest u een

van de volgende opties:
Geautoriseerd — Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde

apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. U wordt niet gevraagd

de verbinding goed te keuren of te accepteren. Gebruik deze status uitsluitend

voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor

apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt. verwijst naar

geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd

afzonderlijk worden geaccepteerd.

Als u een koppeling met een apparaat wilt annuleren, selecteert u Opties >

Verwijderen.
Selecteer Opties > Alle verwijderen als u alle koppelingen wilt annuleren.

Connectiviteit

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

97