Nokia 5228 - Recycling

background image

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal

altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het

ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik

van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten

kijkt u op www.nokia.com/werecycle, of met een mobiel apparaat, nokia.mobi/

werecycle.